Formulář pro nahlášení reklamace

Auto Moto Přikryl, s.r.o.

IČO: 28613422

Malenovice 416 

73911

 

                                                                                                                     REKLAMACE

 

 Dobrý den,

 

dne ………………………… jsem u Vás zakoupil/a ……………..……………………… (předmět koupě), za kupní cenu ve výši ……………………,- Kč. Po převzetí jsem však zjistil/a tuto vadu: 

…………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….... 

 

Tímto proto v souladu se zněním § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uplatňuji nárok z výše uvedené vady a požaduji:

(Vyberte jeden z možných nároků

a)      výměnu věci

b)      dodání chybějící věci

c)      provedení opravy

d)     přiměřenou slevu z kupní ceny ve výši ………….

e)      odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny. Číslo účtu, kam peníze vrátit:....................................................../........................

 

 

S pozdravem, jméno: 

 

 

................................................................................ 

(vlastnoruční podpis) 

 

 

Přílohy: 

Kopie dokladu o koupi

Fotografie prokazující vadu zboží (kopie),