Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Auto Moto Přikryl, s.r.o.

IČO: 28613422

Malenovice 416 

73911

 

                                                                                                              Odstoupení od smlouvy 

Dobrý den,

 

dne …………….. jsem si prostřednictvím Vašeho internetového obchodu (číslo objednávky: .....................) na webových stránkách https://automotoprikryl.cz/  zakoupil/a následující zboží: 

 

kód produktu:…………………………název: ………………………………………………….

 

kód produktu:…………………………název: ………………………………………………….

 

kód produktu:…………………………název: ………………………………………………….

 

kód produktu:…………………………název: ………………………………………………….

 

 

S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve 14denní lhůtě od převzetí zboží. 

 

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 30denní lhůtě ode dne odstoupení, a to převodem na můj účet. 

Číslo účtu ……………………………….vedený u ………………………………..  

 

S pozdravem, jméno: ........................................................................., podpis:......................................................

 

 V ……………………...........................dne……………………