Souhlas s obchodními sděleními

SOUHLAS S OBCHODNÍMI SDĚLENÍMI

1. 
 Se souhlasem kupujícího bude prodávající zpracovávat jeho osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení – souhlas s tímto účelem zpracování osobních údajů kupující uděluje zaškrtnutím pole „souhlas se zasíláním obchodních sdělení“ při objednání zboží.

2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

3. Souhlas s obchodními sděleními lze vždy bez udání důvodu odvolat. Žádost pro ukončení zasílání obchodních sdělení lze vyjádřít e-mailovou zprávou na adrese: objednavky@automotoprikryl.cz. Této žádosti bude neodkladně vyhověno.

 

3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

4. Kupujícímu může být obchodní sdělení doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.